Cyklokolekce upozorňující na globální oteplování Země


Jestli Ti není jedno, v jakém stavu naše Země je a snažíš se svým chováním ji šetřit, co takhle vyjádřit svůj názor dresem se speciálním designem a šířit tak i jeho poselství? A to nemáme pouze dres!

 

Sublimační potisk dresu (nesnižuje jeho prodyšnost) totiž upozorňuje jednak svými decentními texty na fakt, že Země se otepluje, ale celá jeho barevnost je vlastně upravenou kopií dvoustránky z šesté hodnotící zprávy IPCC (AR6) Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC).  Cílem zprávy je vyhodnotit vědecké, technické a socioekonomické informace týkající se změny klimatu Země. No a výsledky nejsou vůbec příznivé.

 

Co tedy říká ta dvoustrana, která je vzorem pro potisk našeho dresu? Je to teplota ovzduší Země od roku 1850 – 2019. Jednotlivé sloupce představují roky a je evidentní, že teplota se rok od roku zvyšuje. Čím vyšší teplota, tím červenější sloupec.

 

A jaké je naše poselství, které se snažíme díky tomuto designu přenést mezi širší skupinu nejen sportovně zaměřených lidí? Pojďme společně šetřit Zemi. Nemysleme pouze na sebe, ale hlavně na naše děti, kterým můžeme ještě zajistit alespoň takové životní prostředí, jaké máme my. Stylem našeho dosavadního života nám všem připravujeme velmi těžké chvíle. Pojďme se snažit snižovat emise tak, aby se Země neoteplovala o více než 1,5 stupně za rok. Což je dočasně snesitelné maximum.

  

Pokud se emise skleníkových plynů do roku 2030 sníží na polovinu a do roku 2050 budou čistě nulové, lze globální oteplování ještě zastavit. Pokud ale svět nezačne drasticky snižovat emise, již nebude možné oteplení o 1,5 stupně zabránit a rozsáhlé narušení přírody bude mít na naše životy velmi vážný dopad.

Sáhněme si do svědomí a určitě každý z nás najde něco, čím Zemi může šetřit. Ať s dresem nebo bez něj…

 


Proč Craft
Značka velkých jmen a výkonů
40
Více než 40 let zkušeností a vlastního vývoje
Průkopník systému tří vrstev
Testováno vrcholovými sportovci
Prověřeno skandinávskými podmínkami